Zakup Gruntów Przemysłowych

Oferujemy do sprzedaży działki w przemysłowej części miasta. Działki przeznaczone pod różnego rodzaju działalność handlową, produkcyjną, magazynową oraz logistyczną.

Numer rejestracyjny i rozmiary działek:

A – 163/160 PT1T/00065799/9 – 3.700 m²

B – 163/161 PT1T/00065799/9 –  2.400 m²

C – 163/46  PT1T/00065799/9 – 18.656 m²

D- 163/142 PT1T/00074695/6 – 17.145 m²

E- 163/140 PT1T/00074694/9 – 17.233 m²

 • E1 – 4.308 m²
 • E2 – 4.308 m²
 • E3 – 4.308 m²
 • E4 – 4.308 m²
Cena od 130 zł/m²


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU U ZBIEGU UL. SPALSKIEJ I PIASKOWEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM.
 • Woda główna średnica Ø 160 mm
 • Woda do podłączenia średnica Ø 50 mm
 • Kanalizacja sanitarna główna średnica Ø 250 mm
 • Kanalizacja sanitarna podłączenie średnica Ø 160 mm
 • Kanalizacja deszczowa główna Ø 315 mm
 • Kanalizacja deszczowa podłączenie Ø 200mm
 • Hydrant średnica Ø 80 mm
 • Gaz średnica Ø 160 mm
 • Prąd (elektryczny) do 1mw od razu
 • Internet swiatłowód

Nieruchomości położone są na obszarze objętym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym jako

2.08 PU i 2.09 PU, dla którego uchwalono m.in:

 • Przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i
 • Udział powierzchni biologicznie czynnej: min.10%
 • Wskaźnik powierzchni zabudowy: max. 85%
 • Intensywność zabudowy: 0.001 – 6.0
 • Wysokość budynku dla funkcji magazynowej: max. 36 m

Kontakt

Lokalizacja

Ul. Piaskowa 122-150, 97-200

Tomaszow Mazowiecki, Polska